AKTUALIZÁCIA PROJEKTU

Autor článku:
Lenka Lakandová

Štúdia uskutočniteľnosti podaná na hodnotenie UHP

Vážení priatelia, priaznivci Kúpeľov Sliač,
veľmi si vážime váš záujem o naše kúpele, ktorý nám prejavujete nielen prostredníctvom vašich mnohých návštev a kúpeľných pobytov, ale aj formou dotazov na postup prác v projekte Obnovy a rozvoja štátnych Kúpeľov Sliač.

Radi by sme Vás touto cestou informovali o ďalšom dôležitom míľniku pred rekonštrukciou našich kúpeľov. Po úspešnom vyhodnotení architektonickej súťaže a uzatvorení Rámcovej dohody o poskytovaní služieb architekta s víťaznou architektonickou kanceláriou BETWEEN s.r.o., ku ktorému došlo 02.12.2022, sme dnes 14.02.2023 odovzdali na ekonomické zhodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač, ktorá bola spracovaná Inštitútom hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Chceme sa touto cestou poďakovať našim akcionárom, kolegom, Inštitútu hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva SR a najmä pánovi Kamilovi Borosovi za poctivo odvedenú profesionálnu prácu pri tvorbe Analýz nákladov a prínosov projektu Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač.

V prípade záujmu si kompletnú štúdiu môžete stiahnuť TU

Podobné články