CENNÍK PARKING P1

PARKOVANIE VEREJNOSŤ A UBYTOVANÍ HOSTIA

Cena
  Ubytovaní hostia (1 deň) 3 €
  Základná sadzba (3 hod.) 3 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 1 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 10 €
  Návšteva kúpaliska, kaviarne, Dvorany (max. cena) 3 €
  Návšteva kúpeľných procedúr a reštaurácie
(Zľavu z parkovného si uplatníte pri obsluhe danej prevádzky a parkovné uhraďte v Automatickej pokladni)
0 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 20 €

CENNÍK PARKING P2

PARKOVANIE VEREJNOSŤ A UBYTOVANÍ HOSTIA

Cena
  Ubytovaní hostia (1 deň) 3 €
  Základná sadzba (3 hod.) 3 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 1 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 10 €
  Návšteva kúpaliska, kaviarne, Dvorany (max. cena) 3 €
  Návšteva kúpeľných procedúr a reštaurácie
(Zľavu z parkovného si uplatníte pri obsluhe danej prevádzky a parkovné uhraďte v Automatickej pokladni)
0 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 20 €

CENNÍK PARKING P3

KONTROLOVANÝ VSTUP URČENÝ PRE ZÁSOBOVANIE A PERSONÁL KÚPEĽOV SLIAČ

ZARADENIE ŠPZ DO DATABÁZY na udrzba@kupelesliac.sk, recepcia@kupelesliac.sk
VSTUP S BEZKONTAKTNOU KARTOU URČENOU PRE KONTROLOVANÝ VSTUP
PRE VSTUP BEZ KARTY ALEBO V PRÍPADE NEFUNKČNOSTI SYSTÉMU PROSÍM STLAČTE

CENNÍK PARKING P4

KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE PRE VSTUP A ODHLÁSENIE SA Z UBYTOVANIA V KÚPEĽOCH SLIAČ.

Cena
  Základná sadzba (30 min.) 0 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 5 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 50 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 50 €
Parkovisko opustite do 15 minút po zaplatení alebo v rámci predplateného času.
Parkovací lístok použite pri výjazde z  parkoviska. Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Vstupom na parkovisko vyjadrujete svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom. Cenník je platný od  1.3.2023.