CENNÍK PARKING P1

PARKOVANIE VEREJNOSŤ

Cena
  Základná sadzba (3 hod.) 2,50 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 1 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 10 €
  Maximálna cena (Kúpalisko, Kaviareň, Dvorana) 2,50 €
  Návšteva kúpeľných procedúr a reštaurácie (Zľavu z parkovného si uplatníte pri obsluhe danej prevádzky) 0 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 20 €

CENNÍK PARKING P2

UBYTOVANÍ HOSTIA

Cena
  Základná sadzba (3 hod.) 2,50 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 1 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 10 €
  Maximálna cena (Kúpalisko, Kaviareň, Dvorana) 2,50 €
  Návšteva kúpeľných procedúr a reštaurácie (Zľavu z parkovného si uplatníte pri obsluhe danej prevádzky) 0 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 20 €

CENNÍK PARKING P3

KONTROLOVANÝ VSTUP URČENÝ PRE ZÁSOBOVANIE A PERSONÁL KÚPEĽOV SLIAČ

ZARADENIE ŠPZ DO DATABÁZY na udrzba@kupelesliac.sk, recepcia@kupelesliac.sk
VSTUP S BEZKONTAKTNOU KARTOU URČENOU PRE KONTROLOVANÝ VSTUP
PRE VSTUP BEZ KARTY ALEBO V PRÍPADE NEFUNKČNOSTI SYSTÉMU PROSÍM STLAČTE

CENNÍK PARKING P4

KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE PRE VSTUP A ODHLÁSENIE SA Z UBYTOVANIA V KÚPEĽOCH SLIAČ.

Cena
  Základná sadzba (30 min.) 0 €
  Každých ďalších začatých 60 min. 5 €
  Maximálna cena parkovného za 24 hodín 50 €
  Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 50 €
Parkovisko opustite do 15 minút po zaplatení alebo v rámci predplateného času.
Parkovací lístok použite pri výjazde z  parkoviska. Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Vstupom na parkovisko vyjadrujete svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom. Cenník je platný od  1.1.2022.