VÝLET: Prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone so sprievodcom

Registrácia bola ukončená.

VÝLET: Prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone so sprievodcom

Popis
54 54 people viewed this event.

Doprava: autobusom – odchod z kúpeľov o 13.30 hod.
(zraz vo vestibule LH Palace)
Cena: 15 eur
zahŕňa: dopravu autobusom
nezahŕňa: vstupné na prehliadku kaštieľa so sprievodcom
(dospelý:10eur, dôchodca nad 63r.:7eur,ZŤP :5eur, deti od 6-18r: 5eur, deti do 6r :1eur)
Nahlásiť sa môžete na recepcii KH Palace.

 

Dátum a čas

20.08.2023 13:30
 

Lokalita

Zdieľať