Od tajomných prameňov k slávnym liečebným kúpeľom 

Tajomné pramene nad Rybármi

Od stredoveku sa dejiny Sliača viažu na pôvodné osady – Hájniky a Rybáre, ktoré existovali samostatne až do vzniku obce Sliač v roku 1959.

Dnešné Kúpele Sliač sú známe už vyše 770 rokov vďaka liečivým účinkom unikátnych minerálnych prameňov. Pozoruhodné termálne a minerálne pramene uprostred močaristých lúk a strání nad dedinou Rybáre vzbudzovali už v dávnych časoch záujem nielen okolitého ľudu, ale i učencov a pisateľov. Voľný kysličník uhličitý v silnej koncentrácii, ktorý bolo cítiť v celom okolí prameňov, bol dlho tajomstvom i pre učencov dávnych čias.

Povesť o jame s teplou vodou

Chýr o liečivých účinkoch vody sa spája s povesťou, ktorú si tradovali tunajší ľudia. V miestach kde sa dnes nachádzajú kúpele bola údajne pôvodne jama s teplou vodou. Jedného dňa v nej staršia žena, ktorá trpela na vodnatieľku, namáčala ľan. Nohy mala pri tom ponorené do vody. Keď z nej vyšla, nohy jej zázračne odpuchli. A tak si tam chodila namáčať nohy až dovtedy, kým sa úplne nevyliečila.

Od prvej zmienky o prameňoch až po slávne kúpele

Prvá písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Bela IV., a spája sa s povýšením Zvolena na slobodné kráľovské mesto. Práve tam sa spomínajú minerálne pramene, tzv. Teplice.

Už v 2. polovici 17. storočia začali do rybárskych kúpeľov prichádzať prví hostia – za osviežením aj za liečením. Oficiálne uznanie za liečivé pramene prišlo až v 18. storočí.

Zvesti o liečivej vode a jej blahodarných účinkoch sa potom šírili veľmi rýchlo a priniesli rozmach kúpeľov. Postavili sa nové budovy, zveľadili sa parky a záhrady. Spokojní návštevníci pribúdali.

Kúpele Sliač - srdce na správnom mieste

Dobré meno a unikátne výsledky kúpeľnej liečby sa dostali až za hranice Uhorska a hlásali to, čo v Kúpeľoch Sliač platí stále: Vaše srdce sa cíti najlepšie v Sliači – Vaše srdce je tu na správnom mieste.