Prvý kamenný jednoposchodový kúpeľný dom bol v kúpeľoch postavený v roku 1818

Architektúra

V jeho vnútri sa nachádzali štyri bazény. Napĺňané boli priamo z Kúpeľného prameňa a bez ďalšieho neprirodzeného zásahu sa využíval na všetky liečebné a rehabilitačné účely. Okrem toho tu bol postavený už aj prvý kúpeľný hotel pre hostí – Buda, dnes známy pod názvom Bratislava. Išlo o modernú, pôvodne jednoposchodovú budovu s dvadsiatimi štyrmi izbami, jednou sálou, dvomi kuchyňami a štyrmi špajzami. Druhé podlažie bolo dostavané v roku 1889 a o dva roky neskôr bola Buda vo výške prvého poschodia prepojená drevenou terasou s hotelmi Pešť (neskôr Detva) a Hungária (neskôr Slovensko). Bratislava je najstarším kúpeľným hotelom na Sliači, ktorý zároveň stál pri kolíske zrodu svetoznámych sliačskych kúpeľov.

KH PALACE***

Komplex nových budov hotela Palace navrhol pražský architekt Rudolf Stockar. Projekt sa týkal komplexu reštauračných a spoločenských miestností situovaných na okraji celého kúpeľného priestoru. Architekt ďalej riešil kúpeľné centrum a regulačný plán kúpeľov. Z týchto plánov sa však uskutočnilo len torzo. Neskôr sa musel projekt prepracovať, keďže došlo k objednávke aj hotelovej časti. Vznikla tak 240 m dlhá funkcionalistická budova, ktorú dnes vnímame ako jeden celok, a ktorá sa súčasne stala hlavnou budovou kúpeľného areálu.

Komplex pozostáva z ubytovacej časti, jedální, kaviarní a služieb. Autor kládol pri výstavbe a zariaďovaní dôraz na funkčnosť priestorov, všetko premyslel do dôsledkov – od nábytku až po kanvicu na kávu. Aj napriek nedodržaniu pôvodných plánov je toto dielo architektonicky vysoko cenené. Ako významnú stavbu si ho všimla už v dobe jeho vzniku aj odborná verejnosť.

V súčasnej dobe je celý komplex Kúpeľného hotela Palace zaradený do registra pamiatok funkcionalistickej architektúry DOCO-MOMO. Je považovaný za jedno z vrcholných diel Rudolfa Stockara. Od roku 1998 je Palace vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V čase svojho vzniku patril Kúpeľný hotel Palace k najluxusnejším kúpeľným zariadeniam v republike. Od ukončenia stavby do dnešnej doby neprešiel komplexnou rekonštrukciou a preto je možné v ňom nájsť veľa pôvodných historických prvkov – od pôvodných okien až po nábytok.