V tejto sekcii nájdete zverejňované dokumenty ako sú zmluvy, faktúry, objednávky a vyhlásenia.

SOZA

Jednota dôchodcov na Slovensku

Milan Ľavrinčik SMARTBYTOVKA

SensoHealth Solutions_Dodatok k LZ

SLOVWOOD Ružomberok

Dohoda o spolupráci_STAR production_Redigované

KZ Mgr. Vavrek Peter

Dodatok č. 2 MED-CENTRUM

Kúpna zmluva_Marek Švec_Redigované

Dodatok č. 3 k Zmluve o údržbe IS NORIS_16.1.2023_Redigované

Zmluva o spolupráci_Lobkovicz_Redigova

Príloha k zmluve o spolupráci_Lobkowicz_výčapné zariadenie_Redigované

Príloha k zmluve o spolupráci_Lobkowicz_cenové zvýhodnenie_Redigované

Obchodná zmluva_Media RTVS_230349

Obchodná zmluva_Media RTVS_230350

Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 131-2023_redig.

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 130-2023_redig.

SOZA_Hromadná licenčná zmluva_č. VP-23-00400-001_Redigované

Marius pedersen - zber odpadu č. 19527-51

Kúpna_zmluva_Mgr__Vavrek_Peter_2_Redigované

SOZA_Ľudová hudba Juraja Pecníka_Redigované

Zmluva o spolupráci_Benefit Systems Slovakia_Redigované

Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 03-2023_Redigované

MediConsulting_Zmluva o poskytovaní služieb_Redigované

SOZA_HLZ č. VP-23-00400-003_Redigované

HLZ_Soza_VP-23-00400-004_Redigované

HLZ_Soza_VP-23-00400-005_Redigované

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb_Jarábek Tomáš_Redigované

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti_Redigované

HLZ_SOZA_VP-23-00400-006_Redigované

Media RTVS_Obchodná zmluva č. 230598_Redigované

Media RTVS_Obchodná zmluva č. 230599_Redigované

CPO_Zmluva o prenájme zariadenia č. 230079_Redigované

Darovacia zmluva_MH Teplárenský holding

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb_Tomáš Jarábek

Kúpna zmluva_Róbert Hadviga

Orange_Zml.o poskytovaní služieb_A22490863_Redigované

Orange_Zml.o poskytovaní služieb_A22491771_Redigované

Orange_Zml.o poskytovaní služieb_A22494111_Redigované

Orange_Zml.o poskytovaní služieb_A22495261_Redigované

Orange_Zml.o poskytovaní služieb_A22496046_Redigované

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve_Karapetian_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-007_Redigované

NB Consult s.r.o. - Zmluva na audit_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-009_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-010_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-011_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-012_Redigované

StVPS 610202237_2_Redigované

StVPS 610202237_Redigované

StVPS 617020015_Redigované

StVPS 617020016_Redigované

StVPS 617020017_Redigované

StVPS 617020018_Redigované

StVPS 617020019_Redigované

StVPS 617020021_Redigované

StVPS 617020022_Redigované

StVPS 617020023_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Blaško_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Daniš_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Homola_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Javorčík_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Rusko_Redigované

Zmluva o umeleckom výkone_Slobodník_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-013_Redigované

mateco_Rámcová nájomná zmluva_Redigované

Lindstrom_Zmluva a prílohy_Redigované

Poistná zmluva č. 1110027982_Poistenie zodpovednosti za škodu_Redigované

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu_MO_do 31.12.2024_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-014_Redigované

SPP_Zmluva o dodávke plynu č.o.p.5100014640_do 31.12.24_Redigované

Zmluva Complete o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.1079-2023_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-008_Redigované

Zmluva o poskytnutí služby_Jozef Čarada_Redigované

SOZA_HLZ_VP-23-00400-015_Redigované

Zmluva o dielo-prameň Štefánik-mozaika Laluha

Zmluva o dielo-rekonštrukcia zastrešenia prameň Štefánik

SOZA_HLZ_VP-23-00400-016_Redigované

Kúpna zmluva_MHTH_Redigované

Zmluva o dielo_RS LIFT_R202344_Redigované

Zmluva o nájme_Rebellion_Redigované

Lindstrom_Dodatok k zmluve_č.z.3105440_scan_Redigované

NZ 230156 Kúpele Sliač XEROX AL C8035 DEMO_Redigované

Darovacia zmluva Rotary Club Zvolen_Redigované

Media RTVS 230977_Redigované

Media RTVS 230976_Redigované

Hromadná licenčná zmluva_SOZA_VP-23-00400-017_Redigované

Darovacia zmluva JDS_Redigované

LITA Hromadná licenčná zmluva_Redigované1

LITA príloha k Zmluve_Redigované1

Darovacia zmluva Rotary CLub BB Classic_Redigované

HLZ SOZA_VP-23-00400-018_Redigované1

Darovacia zmluva_Rotary club BB_Redigované

HLZ_SOZA VP-23-00400-019_Redigované

D&MH_redigované

Prameň Bystrina_služba_Redigované

Star Production_Dohoda o spolupráci_Redigované

BBX_Zmluva o poskytovaní služieb_Redigované

BBX_rozpis platieb_Redigované

STAR production_Dohoda o spolupráci_Redigované

Mandatna zmluva_I_EC_Kupele Sliac_2024_Redigované

Priloha 1_Mandatnej zmluvy_I_EC_Kupele Sliac_2024

Mandatna zmluva_II_EC_Kupele Sliac_2024_Redigované

Priloha 1_Mandatnej zmluvy_II_EC_Kupele Sliac_2024

UNION_škoda_11-323360_Redigované

UNION_zodpoveď za škodu poskytovateľa zdrav.starostlivosti_11-323362_Redigované

Orange_zmluva o poskytovaní služby_Redigované

SLOVWOOD_157983-2023-2024_Redigované

ENERGOB_služby v energetike_Redigované

Marius Pedersen Príloha č. 1 k zmluve č. 19527-51_Redigované

SOZA VP-24-00400-001_Redigované

KZ_Denis Hazelmayer_Redigované