Psychologické procedúry

V Kúpeľoch Sliač majú všetci kúpeľní hostia k dispozícii služby psychológa. V súčasnosti patrí psychologické poradenstvo medzi vyhľadávanú formu pomoci pre akúkoľvek duševnú potrebu. Služby psychológa sú súčasťou procedúr, ktoré môžu naši hostia počas svojej kúpeľnej liečby absolvovať. Kúpeľné psychologičky u nás realizujú tiež prednášky, prostredníctvom ktorých informujú a približujú tému duševného zdravia nielen kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti.

 

Kontakt


PORADENSTVO

Psychológ pomáha klientovi orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, spoločne hľadať vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti.
Poradenstvo môže byť nápomocné pri zvládaní ťažkých životných situácií a kríz, osobných problémov, pri zvládaní záťaže a stresu, v stavoch úzkosti, napätia, depresie, pri poruchách spánku, pri pocite neistoty a nízkej sebadôvere, ako aj pri riešení konfliktov a problémov v komunikácii. V Kúpeľoch Sliač ponúkame individuálne i skupinové poradenstvo s prvkami psychoterapie.

RELAXÁCIA

Umožňuje hlboké uvoľnenie napätia na všetkých úrovniach: telesnej, psychickej, nervovej a emocionálnej.
Relaxácia dokáže zlepšovať sústredenie, pamäť, navodzuje pocit pokoja, istoty a sebadôvery. Znižuje úroveň úzkosti, napätia, stresu, obáv a neistoty. Pomáha znižovať trému, podporuje odvahu a odhodlanie. Vedie k zlepšeniu životného štýlu, pomáha zvládať náročné životné situácie.
Relaxácia je obzvlášť vhodná pre ľudí s vysokým krvným tlakom. V Kúpeľoch Sliač ju vykonávame v relaxačnej miestnosti, kde slová psychológa sprevádza hudba.

ARTETERAPIA

Arteterapia je liečba umením, pričom vôbec nemusíme byť zručným umelcom. Už samotný tvorivý proces je liečivý. Ide o formu sebapoznávania, pomocou ktorej sa človek vráti k svojej podstate, dostáva sa priamo do kontaktu s pocitmi, túžbami, myšlienkami a postojmi, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú. Využívame pri nej rôzne výtvarné techniky. Je to procedúra vhodná na relaxáciu, zmiernenie pocitov úzkosti, poznanie vlastných možností, motiváciu, primerané sebahodnotenie a nadhľad v náročných životných situáciách.

TKF

TRÉNING KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ. Vhodným mentálnym cvičením stimulujeme kognitívne schopnosti človeka, teda jeho pamäť, sústredenie, logické myslenie, orientáciu a počítanie, čo odďaľuje ich zhoršovanie v dôsledku starnutia alebo neurodegeneratívneho procesu.
Metódy tréningu pamäti podporujú tvorbu nových nervových spojení. Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni a udržiavajú celý mozog v stave zvýšenej výkonnosti.
Takýto mozgový jogging je odporúčaný aj pre ľudí po operáciách v celkovej anestéze.

PREDNÁŠKY

Pre kúpeľných hostí a širokú verejnosť pravidelne pripravujeme prednášky na pestré témy. O plánovaných prednáškach sa môžete dozvedieť tu. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Kontaktujte nás

+421 917 148 050, +421 917 148 051