AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE KÚPEĽNEJ LIEČBY pre pacientov skupiny “A”

Autor článku:
Kúpele Sliač

Nahliadnite s nami do procesu, ktorého ste súčasťou. Všeobecná zdravotná poisťovňa od mája 2023 vytvorila rovnocenné podmienky všetkým svojim poistencom. S reštartom procesu rezervácie pobytu v kúpeľoch aj pre svojich poistencov skupiny A vytvorila tak ekvivalentnú ponuku konkurenčným zdravotným poisťovniam. Poistenci skupiny A si po novom vyberajú liečebné kúpeľné zariadenie sami, na základe svojich preferencií.

Poistenci si už dnes môžu vyberať z prírodných liečebných kúpeľov na základe zoznamu, ktorý im poisťovňa zašle. Návrh na kúpeľnú starostlivosť je poistencovi zaslaný priamo domov spolu s lekárskymi nálezmi, Oznámením o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti, Stanoviskom VšZP k úhrade kúpeľnej starostlivosti a formulárom najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa kúpeľnej starostlivosti v skupine A.

Ako po obdržaní dokumentov postupovať a vybaviť si kúpeľnú liečbu v skupine A?

Aký je proces obdržania Návrhu na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu vypisuje obvodný alebo odborný lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Lekár vyplní tlačivo a k Návrhu na kúpeľnú starostlivosť predloží všetky potrebné výsledky vyšetrení spolu so svojimi odporúčaniami. Na základe zaradenia do indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie v Návrhu, je následná liečba zaradená do spôsobu úhrady typu „A“ („komplexná“) alebo „B“ („príspevková“). Toto zaradenie pacienta vyplýva z platnej legislatívy.

Na čo pri vypĺňaní Návrhu nezabudnúť a čo skontrolovať?

  • pečiatku lekára a podpis lekára spolu s dátumom vystavenia Návrhu
  • indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby
  • Vašu diagnózu kódom aj slovom
  • informácie o požiadavke na ústavnú / ambulantnú liečbu a prípadnej potrebe sprievodcu
  • Váš podpis
  • Váš telefonický kontakt

Vyplnený Návrh spolu s priloženými lekárskymi správami (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav - potrebnými k schváleniu kúpeľnej liečby) podáte na pobočke zdravotnej poisťovne alebo ich pošlete poštou (odporúčame s potvrdením o zaslaní). Poisťovňa následne posúdi Vaše dokumenty a nárok na úhradu kúpeľnej starostlivosti.
Kúpeľná liečba však musí byť ukončená v dobe platnosti Návrhu. To znamená, že klient si pre prípadné zaistenie kapacity v kúpeľoch môže v Kúpeľoch Sliač predrezervovať svoj pobyt, ktorý mu je opätovne potvrdený po schválení kúpeľnej liečby.

Vybavte si Váš kúpeľný pobyt v predstihu a nepripravte sa o možnosť kúpeľnej liečby

Ako klient máte možnosť zatelefonovať a rezervovať si Vami zvolený termín v kúpeľoch, ktoré sú Vám blízke nielen z hľadiska dostupnosti, ale aj potreby liečby individuálnych zdravotných indikácií. Proces je rýchly a zo strany klienta vyžaduje jednoduchú administratívnu podporu. Po predrezervácií termínu je potrebné poslať už potvrdený Návrh lekárom aj zdravotnou poisťovňou na adresu kúpeľov, kde sa údaje spárujú v systéme a Vám je následne potvrdená rezervácia prostredníctvom pozvánky zaslanej poštou. Celý proces trvá približne dva týždne, v závislosti od rýchlosti administratívy všetkých strán.

Nenechávajte si administratívu na poslednú chvíľu

V prípade, že poisťovňa v procese schvaľovania úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje z Vašej strany doložiť informácie alebo relevantné údaje, písomne Vás požiada o ich doplnenie. V prípade nutnosti prepracovania Návrhu sa administratívny proces samozrejme predlžuje, nakoľko samotný Návrh poisťovňa schvaľuje až po jeho skompletizovaní.
Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

Môže byť Vaša kúpeľná liečba zamietnutá?

Môže sa to stať v prípade, že Váš zdravotný stav nespĺňa zákonom dané podmienky alebo sa vo Vašom prípade vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe. V týchto prípadoch je úhrada takéhoto liečebného pobytu zamietnutá. Zamietnutie obdržíte vo vrátenom Návrhu, v ktorom je uvedený dôvod zamietnutia Vašou poisťovňou. Tieto prípady sú však výnimočné.

Veríme, že proces bude pre Vás pohodový a tešíme sa na Vás v Našich kúpeľoch.

Podobné články