Poštovné na dobierku podľa aktuálneho cenníka www.posta.sk

Morské bahno je čisto prírodný produkt Waddenského mora, z oblasti zapísanej do svetového dedičstva UNESCO. Obsahuje dôležité minerály, ako je vápnik, draslík, fosfor a síra. Jeho účinnosť sa odvodzuje zo vzájomnej interakcie prirodzenej slanosti morskej vody a bahna s jeho zložkami. Vyznačuje sa vysokou schopnosťou zadržiavania vody a schopnosťou akumulovať teplo a znova ho pomaly uvoľňovať. Je starostlivo pripravené a zabalené v jednorazových priepustných obkladových vreckách ako čistý prírodný produkt bez akýchkoľvek prísad. Používa sa ako podporná liečba v kúpeľných zariadeniach a fyzioterapeutických pracoviskách.

Indikácia pre tepelnú aplikáciu:

Subakútne o chronické stavy reumatického typu (zápalové o degeneratívne ochorenia kÍbov a chrbtice, reumatizmus mäkkých tkanív, postakútne stavy po traume pohybového aparátu (funkčné poruchy obehového systému), zmiernenie bolesti pri chronických ochoreniach žalúdka o čriev, ako aj močových a pohlavných orgánov. Má liečivý účinok tiel no kožné choroby.

Kontraindikácie pre tepelnú aplikáciu:

Akútne zápalové stavy (akútne stavy po poranení, krvácame, opuchy, poruchy obehu jemných o hrubých kalných ciev, stavy horúčky) oblastí kole s poruchami citlivosti, rozsiahle poranenia kože a akútne kožné ochorenia.

Postup aplikácie:

Obkladové vrecko s morským liečivým bahnom zohrejte v teplovzdušnej rúre no teplotu v rozmedzí 43-45°C. Zahriate vrecko priložte priepustnou stranou na pokožku tela. Miesto aplikácie no tele prekryte prikrývkou. Nechajte pôsobiť 20 – 25 minút. Na udržanie teploty obkladu počas celej doby aplikácie odporúčame použiť nosič tepla – Gélový hrejivý vankúš, ktorý zohrejte spôsobom podľa návodu, na teplotu 55-60°C. Tento položte no obkladové vrecko. Teplota sa takto udrží rovnomerne v medziach 42-48 °C počas celej aplikácie. Obkladové vrecka je možné samostatne použiť aj bez gélového nosiča tepla, avšak dĺžka hrejivého efektu bude kratšia.

Alternatívne je možné aplikáciu s morským liečivým bahnom uskutočniť aj tak, že na lôžko položíte zohriaty gélový vankúš ako nosič teplo, no ktorý položíte vrecko s liečivým bahnom o ľahnete si naň tak, aby sa pokožka tela dotýkala priepustnej strany obkladového vrecko. Pri tejto aplikácii je treba dbať zvýšenej opatrnosti, aby sa pokožka nedostalo do kontaktu s horúcim nosičom tepla.

Upozornenie: Pred aplikáciou skontrolujte, či obal gélového nosiča tepla nie je poškodený. Trhliny alebo inak porušený obal môžu spôsobiť výtok horúceho média a popálenie.

Dobo použiteľnosti výrobku je uvedená na obale. Po otvorení ochranného obalu z plastu jednorazové obkladové vrecko spotrebujte do 5 dní. Pri manipulácii vrecko drite vo vodorovnej polohe. Použitý výrobok zlikvidujte podľa predpisov o odpadoch. Gélový nosič tepla je možné používať opakovane, podľa návodu.