KÚPEĽNÁ LIEČBA, NA ROZDIEL OD LIEKOV, nemá prakticky žiadne nežiaduce účinky.

Autor článku:
Kúpele Sliač

O liečbe kardiovaskulárnych ochorení v Kúpeľoch Sliač nám porozprával vedúci lekár Úseku kúpeľnej a zdravotnej starostlivosti MUDr. Ľuboš Kekeňák.

KÚPELE SLIAČ SA HISTORICKY ZAMERIAVAJÚ NA LIEČBU KAR- DIOVASKULÁRNYCH CHORÔB. S AKÝ- MI DIAGNÓZAMI K VÁM NAJČASTEJŠIE PACIENTI PRICHÁDZAJÚ?

Pacientov možno rozdeliť do dvoch skupín. V prvej sú tí, ktorí sú krátko po srdcovej príhode, akútnom infarkte myokardu a ktorí sa podrobili ošetreniu pomocou stentu. Patria sem aj pacienti po operáciách srdcových chýb, po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci tzv. bajpase, ako aj pacienti po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme. Druhou veľkou skupinou sú pacienti so stabilným srdcovo‑cievnym ochorením, po zápale srdcového svalu, pacienti s chlopňovými chybami, s ischemickou chorobou srdca a tiež s arteriálnou hypertenziou druhého a tretieho stupňa. Pacienti po implantácii kardiostimulátora, pacienti s ochorením tepien končatín na podklade aterosklerózy alebo zápalu, ako aj pacienti, ktorým boli diagnostikované trombózy a od stanovenia diagnózy prešli minimálne tri mesiace. Chodia k nám aj pacienti s chronickými lymfatickými edémami.

 

AKÉ BENEFITY VEDIA KÚPELE PONÚKNUŤ PACIENTOVI OPROTI INÝM KÚPEĽOM, ZAMERANÝM NA LIEČBU SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ?

Pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev sú obzvlášť vhodné uhličité kúpele s vysokým obsahom oxidu uhličitého, za podmienky primeranej teploty vody. Ako jediné kúpeľné zariadenie na Slovensku využívame na liečbu unikátny prírodný žriedlový plyn, ktorý sa odčerpáva priamo z prameňa. Vďaka vysokému obsahu CO2 a inertných plynov si ho odborná lekárska verejnosť veľmi cení a jeho vplyv na ľudský organizmus je preukázateľne bezkonkurenčný. Vodu získavame s vlastnosťami, ktoré nie je potrebné upravovať. Ide nielen o slovenský, ale aj celosvetový unikát. Ďalším benefitom je fakt, že Kúpele Sliač sú historicky zamerané na liečbu srdcovo‑cievnych ochorení a majú dlhodobé skúsenosti a poznatky, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a náš personál nimi disponuje.

AKÝ DLHÝ POBYT BY MAL PACIENT U VÁS ABSOLVOVAŤ, ABY SA DOSTAVILI OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY?

Klasický pobyt poistenca, ktorý sa lieči na srdcovo‑cievne ochorenie a je zaradený v indikačnej skupine II., trvá 21 dní. V dnešnej rýchlej a uponáhľanej dobe si však nie každý vie urobiť trojtýždňovú dovolenku a preto kúpele ponúkajú pobyty aj samoplatcom. Z môjho pohľadu možno v takom prípade už pri kúpeľnom pobyte sedem až desať dní očakávať liečebný efekt.

PREČO JE KÚPEĽNÁ LIEČBA DÔLEŽITÁ, AKÝ PRÍNOS MÁ PRE PACIENTA?

Kúpeľná liečba je komplementárna – dopĺňa liečbu, ktorú predpíšu špecialisti. Na rozdiel od liekov nemá prakticky žiadne nežiaduce účinky. Okrem toho, rôzne formy cvičenia zabezpečujú, aby človek zostal čo najdlhšie fyzicky a psychicky fit. Liečebný proces sa stanovuje individuálne, po predchádzajúcom vyšetrení pacienta. Vylúčia sa procedúry, ktoré by spôsobovali kontraindikácie vzhľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Ak sa v priebehu troch týždňov liečby zdravotný stav pacienta zmení, ošetrujúci lekár tomu prispôsobí aj nový liečebný proces.
Evidujete medzi pacientmi skôr staršie ročníky, alebo sa aj tu znižuje vek pacientov podľa všeobecného trendu a zdravotného stavu obyvateľstva?
Z môjho pohľadu narastá počet pacientov na oboch stranách. Vzhľadom na kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť sa pacienti dožívajú vyššieho veku a je len logickým vyústením, že sa do kúpeľov dostávajú aj pacienti vyšších vekových kategórií. Na druhej strane, žijeme naozaj v hektickej dobe a stres nás sprevádza na každom kroku. Dnes už nie je raritou vidieť pacienta po infarkte v tretej dekáde života. Mladí, zdanlivo zdraví pacienti si často neuvedomujú svoj rizikový profil, až kým ich nepostihne nepríjemná príhoda v podobe spomínaného infarktu. Práve kúpeľné zariadenia sa snažia upriamiť pozornosť takýchto klientov na zmenu životného štýlu za účelom čo najväčšieho minimalizovania srdcovo‑cievneho rizika.

AKÉ SÚ PLÁNY KÚPEĽOV SLIAČ DO BUDÚCNA V LIEČBE A MANAŽMENTE PACIENTA?

Existuje niekoľko rovín v plánoch do budúcna. Zo zdravotného hľadiska ide najmä o zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, čo sa týka tradičnej rehabilitačnej liečby, ako aj rozšírenia portfólia diagnostických metodík srdcovo‑cievnych ochorení. Teší ma, že Kúpele Sliač disponujú možnosťou urobiť pacientom ultrazvukové vyšetrenie srdca, že popri EKG vieme vyšetriť členkovo‑ramenný index, taký dôležitý v diagnostike periférnych arteriálnych ochorení dolných končatín a že v najbližšej dobe rozbehneme 24‑hodinové meranie krvného tlaku, ako základný pilier liečby našich hypertonických pacientov.

 

 

Podobné články