Sme súčasťou rodinnej tradície

Autor článku:
Kúpele Sliač

Dostupné a stále kvalitné prostredie Kúpeľov Sliač je už niekoľko rokov súčasťou vašich dní. V podobe darčekov toto prostredie zdieľate s blízkymi, v prípade rekondičných pobytov s kolegami a pri odporúčaní lekára nás navštevujete pre potešenie tela a posilnenie mysle. Sme v tom roky spoločne -  tešíme sa vášmu lepšiemu zdraviu, kvalitnejšiemu pohodliu aj spomienkam, ktoré si u nás vytvárate. Každá spomienka na kúpele je iným spôsobom výnimočná. O jedinečnosti tohto miesta v príbehu jednej rodinnej histórie sa dočítate v nasledujúcich riadkoch, v rozhovore s pani docentkou Ivetou Pauhofovou, s ktorou sme sa zhovárali počas jej poslednej návštevy Kúpeľov Sliač. Ďakujeme pani Pauhofovej za jej úprimné slová a želáme príjemné čítanie. 

 

Čo Vás osobne s Kúpeľmi Sliač spája?

Srdce.

Pre mňa osobne sú to nielen kúpele, ktoré liečia choroby srdca. Pre mňa sú to doslovne kúpele môjho srdca. Tunajšie prostredie mi je veľmi blízke, spája sa mi s ním niekoľko veľmi dôležitých životných spomienok. Naša rodina sem chodila zregenerovať a posilňovať svoj zdravotný stav už počas niekoľkých generácií. Spomienky na toto miesto sa mi spájajú s detstvom, mladosťou a aj rokmi, ktoré prišli potom a boli rovnako pestré.

 

Keď hovoríte o rodinnej tradícií a dôležitosti tohto miesta, ako to vlastne začalo?

Kúpele Sliač som vnímala ešte ako malé dievča prostredníctvom mojich starých rodičov a otecka, ktorý sa tu liečil na srdcovo-cievne ochorenia. Dnes ich navštevujem i ja, občas so svojou dcérou a prídem aj s vnučkou. Odovzdávam tak tradíciu a čaro tohto miesta ďalšej generácii.

Aj prastrýc Dr. Gejza Medrický mal ku Kúpeľom Sliač blízko. Ako politik sa o región, z ktorého pochádzal zaujímal aktívne a dbal o jeho zveľaďovanie. S týmto cieľom priniesol vo svojej dobe myslím do Kúpeľov Sliač niekoľko zaujímavých investícií. Prostredie mu tak učarovalo, že sa z tunajšieho ozdravovacieho procesu stala rodinná tradícia.

Navštevovali kúpele pre ich regeneračný potenciál alebo prichádzali za zdravím?

Chodili do kúpeľov nielen rekreovať, prichádzali najmä s cieľom využívať liečivé účinky sliačskeho žriedla. Ja sem chodím najmä prevenčne, nakoľko viem, že predispozícia na srdcovo-cievne ochorenia je v našej rodine generačne. V neposlednom rade tu chodím ale aj kvôli spomienkam, atmosfére a vzťahom, s ktorými mám toto miesto spojené. Kúpeľný park mi na mnohých miestach pripomína otecka, s ktorým som mala veľmi blízky vzťah - bol a naďalej pre mňa je veľkým vzorom a inšpiráciou.

 

Keď spomínate na otca, potešíme sa, ak sa podelíte s nami o niekoľko spomienok.

Ocko mi vždy hovoril: “Keď prídeš sem, chráň všetku prírodu naokolo, a keď uvidíš niečo nepekné, zapoj sa a odstráň to.”

V tomto duchu fungujem už roky. Snažím sa byť aktívna, mať k veciam vzťah a vidieť v nich zmysel. Okrem mnohých miest, ktorými mi areál kúpeľov pripomína otecka a jeho zvyky, vidím jeho odkaz v mojej práci a aktivite vždy, keď Kúpele Sliač navštívim.

 

Máte obľúbenú trasu alebo miesto, ktoré otec nevynechal pri návšteve kúpeľov?

Medzi ockove rutiny pri návšteve kúpeľov patrila aj prechádzka, relax a knihy. Miloval tunajší Kúpeľný park, jeho čaro a tajomnosť. Vyvažoval tu svoj aktívny mestský život a prácu, nasával energiu a rád si vychutnával ticho a súkromie, ktoré mu park ponúkal. Chodieval menej známym chodníkom - okolo modrej fontány prešiel  k jazierkam, pokračoval až na koniec, prešiel na druhú stranu a tu sa zrazu otvoril chodníček aleje so starými stromami, na konci ktorej je altánok. Tu čítal knihy a vychutnával atmosféru parku. Dobíjal baterky a nachádzal inšpirácie pre svoj spoločensky aktívny a pestrý život.

Potom sa zvyčajne vydal smerom ku starej kolkárni, ku skale, kde kedysi kaskádami tiekla voda z prameňa. Pokračoval ku kaplnke sv. Hildegardy, kde bola kedysi lavička. Taká oddychová, s krásnym výhľadom. Dnes je na tomto mieste umiestnená nová lavička, tá je venovaná môjmu oteckovi. A má veľkú hodnotu aj pre mňa. Pri každej návšteve kúpeľov toto miesto nevynechávam. Starám sa oň a ak je príležitosť, snažím sa ho revitalizovať.

Čiže sa aktivizujete v kúpeľoch aj po inej stránke ako návštevník?

Život Kúpeľného parku je mi veľmi blízky aj vďaka ockovým prechádzkam a spomienkam na tieto miesta. Spoločne som preto s niekoľkými aktívnymi ľuďmi revitalizovala jeho okolie. Nakoľko ide o moje investície, vyberám si najmä môjmu srdcu a spomienkam blízke miesta. Sú významné kvôli odkazu, ktorý pre mňa nesú. Ten odkaz by som rada šírila ďalej a spolupodieľala sa na atmosfére, o ktorú sa s návštevníkmi delíme.

Mnohokrát sa mi stane úsmevná príhoda. Návštevníci ma vnímajú ako súčasť personálu, tímu, ktorý tu tvorí atmosféru. Pýtajú sa ma otázky, s ktorými rada poradím, no mnohokrát sa mi stane, že poradiť neviem, nakoľko nie som kvalifikovaným členom personálu. Som však rada, že pôsobím domácky, pretože aj Kúpele Sliač na mňa pôsobia domácky. S prácou, ktorú som tu urobila, s procedúrami, ktoré som absolvovala a zdravotne mi pomohli, s najmilšími, s ktorými som to tu mala možnosť zdieľať sa tu cítim naozaj udomácnene.

Tu sme si akosi všetci bližší a rovnejší. Kultúra sa vidí v ľuďoch, ktorí tu chodia, pretože verím, že kultúrne zázemie kúpeľov netvorí len kultúra v nich, ale aj kultúra ich návštevníkov. To, ako sa k pobytu v tomto areáli postavíme sa nám odplatí niekoľkonásobne. V podobe spomienok, novovybudovaných priateľstiev či miest, ktoré našou všímavosťou prenesieme aj na iných. S Kúpeľmi Sliač sa spája toľko historicky dôležitých momentov, ktoré sú našou súčasťou bez ohľadu na to, či s nimi máme osobnú históriu. Tu je naozaj doslova tvrdá história kultúrneho prostredia, na ktoré musíme byť hrdí. Dovolím si tvrdiť, že takto silné historické zázemie nemajú žiadne iné kúpele na Slovensku.

 

Prečo myslíte, že Kúpeľom Sliač patrí takýto honor?

Už v úvode vzniku kúpeľov bol ich prínos verejne vnímaný. Aj preto sem myslím smerovali niekoľké investície. I keď z počiatku kúpele boli viac luxusným miestom, ktoré si nemohli dovoliť bežní ľudia, časom sa z nich stalo miesto pre všetkých. Stali sa miestom, ktorého cieľom bolo poskytnúť liečivé vlastnosti sliačskeho žriedla a lokálnych minerálnych  prameňov v podobe kúpeľnej liečby všetkým. Kúpeľní hostia majú pri svojom pobyte príležitosť navštíviť napríklad 1. poschodie Kúpeľného domu 2. Tu sa nachádza galéria, kde sú zozbierané fotky rôznych osobností a návštevníkov kúpeľov. Bohužiaľ sú fotky už možno v niektorých prípadoch ťažšie čitateľné, ale ich odkaz stále pretrváva. Podčiarkujú výnimočnosť a zaujímavosť tohto miesta. A zaujímavé bolo aj z umeleckého hľadiska. V roku 1934 sa tu dokonca natáčal film s p. Korbelářom a Lídou Baarovou, s názvom Grand Hotel Nevada.

 

Čo predstavuje výnimočnosť Kúpeľov Sliač pre Vás?

Pre mňa sa výnimočnosť tohto miesta odzrkadľuje v troch oblastiach.

Na jednej strane je to prírodný potenciál tohto miesta, jeho prostredie, atmosféra a možnosti. Či je to turistika a nordic walking, ktoré tu môžete absolvovať, alebo ľahká prechádzka Kúpeľným parkom, všetky sú silno späté s liečbou srdca, jeho aktivitou, dobitím a posilnením.

Na druhej strane je to výnimočná mikroklíma - bohatá flóra a unikátnosť vody a plynu, ktorý vo vode nájdete. Zároveň je na tomto mieste akási vzácna pozitívna energia, niečo čo sa ťažko dá slovami pomenovať.

A ako tretie vnímam dôležitosť práve v spomínanej histórií tohto miesta. Nielen v tej našej rodinnej, ale všeobecnej, ktorá môže byť pre nás bohatou inšpiráciou. Kúpele Sliač sa za roky pretransformovali, kontinuálne skvalitňujú svoje ponuky a prostredie. Sú prístupné a dostupné. Sú to pre mňa kúpele, ktoré prihliadajú na zásadné nezvyšovanie cien, vnímam ich ako cenovo dostupné, bohaté na podujatia a akcie, takže ľudia radi potešia blízkych napríklad aj darom v podobe pobytu.

A aby som nezabudla, výnimočný je aj tunajší ľudský potenciál. Zamestnanci zo Sliača a Zvolena, ktorí tu roky pracujú a dochádzajú za prácou, v nich vidím potenciál a sú pre mňa tvárou tohto kúpeľného domova. Vzťahy, ktoré si tu každou návštevou vytvárame, majú pre mňa výnimočnú hodnotu. Práve oni totiž dotvárajú atmosféru kúpeľov. Ich srdečnosť je esenciou oddychu a pokoja, ktorý tu nájdete.

 

Čo by ste radi odkázali (ne)návštevníkom našich kúpeľov?

Kúpele Sliač sú jedinečným prostredím, nielen po historickej stránke ale najmä tej prírodnej. Sú jedinými kúpeľmi na Slovensku, ktoré majú také prírodné zázemie v kombinácií s minerálnou vodou liečivého charakteru a kúpeľným areálom.

Ľudia sú si tu bližší.

Kúpele sú tu na pomoc človeku a človek tu môže byť na pomoc kúpeľom.

Samotnú atmosféru v konečnom dôsledku predsa tvoria návštevníci.
Ja sa sem stále rada vraciam a už teraz sa teším na ďalšiu návštevu.

Podobné články